2021 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΞΤΑΔΑ ΚΑ ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ας είναι το ξεκίνημα του 2021 αφετηρία μιας δημιουργικής  εποχής στη γη του Αριστοτέλη.

Όλοι μαζί, με ομοψυχία, ας κάνουμε το αύριο καλύτερο από το σήμερα!

Μαρία Ελένη Ζαμάνη

Πρόεδρος ΑΞ.Τ.ΑΔ.Α. Δ.Α.Ε.

Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη

Δημοτική Α.E

Απάντηση