Σχετικά με λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 07-02-2021

Το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι, εφόσον στην αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29-01-2021 (ΦΕΚ 341/Β/29-01-2021) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, δεν γίνεται ιδιαίτερη και σαφής αναφορά στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 07-02-2021, θα ισχύουν και δεν θα θίγονται οι γενικές διατάξεις του Ν. 1892/1990, του Ν. 4177/2013, καθώς και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, μέσα όμως στα πλαίσια των προϋποθέσεων του COVID, όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας και την αναστολή ή μη της λειτουργίας ορισμένων δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη έκδοσης νεότερων υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα προστασίας του COVID-19.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: