Το Εξωϊδρυματικό επίδομα θα εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις το εξωϊδρυματικό επίδομα των ατόμων με αναπηρίες.

Στο άρθρο 168 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται διάταξη με την οποία εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, το εξωϊδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 169

Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), προστίθεται περ. ιθ’ ως εξής:

«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.».

2.Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καταργείται από την 1η.1.2022.

3.Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 83 ως εξής:

«83. Η περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.

Σχέδιο Νόμου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: