Στην πόρτα της εξόδου χιλιάδες υπηρετούντες στο Δημόσιο

Τα βήματα που οδηγούν στην αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και στην ανακατανομή των οργανικών θέσεων- παρεμβάσεις που μειώνουν το Δημόσιο και ταυτόχρονα δείχνουν την «έξοδο» σε χιλιάδες υπηρετούντες – καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις εκτιμάται πως θα
επηρεάσουν περίπου 200.000 υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα, μεγάλο μέρος των οποίων θα μετακινηθεί και σε άλλες υπηρεσίες.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υπουργός κ. Δ. Ρέππας, η αρχή θα γίνει με τις επιτροπές αναδιοργάνωσης δημοσίων υπηρεσιών, που συστήνονται σε κάθε υπουργείο και καλούνται έως τις 25 Νοεμβρίου να καταρτίσουν εισηγήσεις για τις υπηρεσιακές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν αντικείμενο, καθώς και για τις θέσεις που πρέπει να ανακατανεμηθούν στο σύνολο των υπηρεσιών του υπουργείου ή των ΝΠΔΔ που εποπτεύει, ανάλογα με την έρευνα που έχει γίνει για το προσωπικό που ελλείπει ή πλεονάζει. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στο υπουργείο έως τις 28 Νοεμβρίου, ώστε στις 30 του ίδιου μήνα να ετοιμαστούν τα σχέδια των κοινών υπουργικών αποφάσεων για την τροποποίηση των θέσεων.

Οι εν λόγω ΚΥΑ θα εκδοθούν έως τις 9 Δεκεμβρίου. Με αυτές, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα «ανακατανέμονται οργανικές θέσεις μεταξύ όλων των υπηρεσιακών μονάδων του υπουργείου περιλαμβανομένων και των αυτοτελών υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ με βάση τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί και θα προσδιορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού, δηλαδή θέσεις που δεν είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν».

Ακολούθως, θα διερευνηθεί εάν οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις που προέκυψαν, μπορούν να καλύψουν κενά σε υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Αυτό θα γίνει με εξέταση των στοιχείων που θα διαθέτει το υπουργείο από τις εισηγήσεις των επιτροπών αναδιοργάνωσης όλων των υπουργείων, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κενές θέσεις που αντιστοιχούν στις ειδικότητες του προσωπικού που πλεονάζει.

Με βάση το αποτέλεσμα, το υπουργείο θα καταρτίσει σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων, τα οποία θα αποσταλούν στα συναρμόδια υπουργεία προς υπογραφή, για να εκδοθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, το υπουργείο θα καταρτίσει σχέδια κοινών υπουργικών αποφάσεων και θα τα αποστείλει έως τις 16 Δεκεμβρίου στα συναρμόδια υπουργεία προς υπογραφή και με στόχο να εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Ζήτημα ανακύπτει ωστόσο για την περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλείψεις σε άλλα υπουργεία για το πλεονάζον προσωπικό, καθώς προβλέπεται πως «τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται». Ετσι, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας, καθώς με την κατάργηση των οργανικών θέσεων παύει η Συνταγματική προστασία των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επίσης, μέχρι το τέλος του έτους κάθε υπουργείο θα πρέπει να εκδώσει αποφάσεις για τις μονάδες που θα αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα ολοκληρωθεί εντός του 2012.

Εντός του 2013, βάσει της αξιολόγησης, «ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες με περιορισμένο αντικείμενο, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις, που πλεονάζουν».

Εως την Παρασκευή τα σχέδια για την κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων
Με δεύτερη εγκύκλιο του υπουργείου, έως την Παρασκευή όλα τα υπουργεία καλούνται να συντάξουν σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων με τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες σε ποσοστό έως και 30% των υφιστάμενων, υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα κάθε υπουργείου.

Προτεραιότητα έχουν οι μονάδες χωρίς λόγο ύπαρξης, όπως για παράδειγμα τα τμήματα δακτυλογράφησης σε όλες τις υπηρεσίες.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: