Ορισμός Υπευθύνων Εφαρμογής του Αντικαπνιστικού νόμου στα Δημοτικά Κτίρια

Με την 2894/13-12-2019 απόφαση του Δημάρχου Ν. Προποντίδας Μ. Καρρά ορίστηκαν  Υπεύθυνοι για

την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15.11.2019 (ΦΕΚ 4177/15.11.2019/τεύχος Β) των Υπουργών: Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών οι παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
    1. Για τις υπηρεσίες του Δημαρχείου (Δημαρχείο-ενοικιαζόμενοι χώροι εξυπηρέτησης υπηρεσιών Δημαρχείου) Ν. Μουδανιών τον κ. Θεργιό Νικόλαο Πρόεδρο Κοινότητας Ν. Μουδανιών.
    2. Για το κτίριο του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού (θέατρο, γραφεία, ωδείo), κλειστό γυμναστήριο Μουδανιών, παιδικός σταθμός, ΚΔΑΠ N. Mουδανιών (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) που στεγάζεται στο Δημαρχείο Ν.Μουδανιών, ΚΕΠ Ν.Μουδανιών τον κ. Σαρόγλου Παναγιώτη, Πρόεδρο Οργανισμού Πολιτισμού Δήμου Νέας Προποντίδας.
    3. Για υπόλοιπες Δημοτικές Εγκαταστάσεις Ν. Μουδανιών (Μουσείο αλιευτικών σκαφών-κοινωνικό παντοπωλείο- αμαξοστάσιο- ΚΑΠΗ κ.λ.π.) τον κ. Σαρόγλου Χαράλαμπο Αντιδήμαρχο.
    4. Για τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Δήμου Ν. Προποντίδας τον κ. Τσιρούδα  Φώτιο Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου.
    5. Για τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Δόμησης Ν. Μουδανιών τον κ. Καρακώστα Θεόδωρο, Διευθυντή.
    6. Για τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης τους εκάστοτε Δ/ντές, Δ/ντριες τους.
    7. Για τα Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης τους εκάστοτε Δ/ντές, /Δ/ντριες τους.
    8. Για το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας τον εκάστοτε Δ/ντή/,Δ/ντρια του
    9. Για το Ι.Ε.Κ.Ν. Μουδανιών τον εκάστοτε Δ/ντή/Δ/ντρια του
    10. Για τους παιδικούς σταθμούς Ν. Μουδανιών τις εκάστοτε Διευθύντριες.
    11. Για το δημοτικό στάδιο Ν. Μουδανιών, τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
 Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Μιστιλίδη Σωτήριο, Πρόεδρο της Κοινότητας.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Πούλο Γεώργιο του Νικολάου, Πρόεδρο επιτροπής ΚΑΠΗ Σημάντρων.
3. Για το Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις, τους εκάστοτε διευθυντές, δ/ντριες τους
4. Για τα Σχολεία Α/θμιας εκπ/σης τους εκάστοτε διευθυντές, δ/ντριες τους.
5. Για τον Παιδικό σταθμό Σημάντρων τον εκάστοτε Δ/ντη, Δ/ντρια.
6. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
Γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ.Γαροφάλλου Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Μάμα
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Μακρή Γεώργιο, Πρόεδρο επιτροπής ΚΑΠΗ  Αγ. Μάμα.
3. Για τις εγκαταστάσεις του ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε τον κ. Γκούτζιο Χρήστο, Πρόεδρο ΕΠΟΚΑΜ.
4. Για το Δημοτικό σχολείο -Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε Διευθυντές, Δ/ντριες τους
5. Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο Αθλητικού συλλόγου.
Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Κουλιακιώτη Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Διονυσίου.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Κουλιακιώτη  Δημήτριο, Πρόεδρο Κοινότητας Διονυσίου.
3. Για την Αίθουσα  πολιτιστικού συλλόγου, τον/την εκάστοτε Πρόεδρο.
Παραλιακός οικισμός Κοινότητας Διονυσίου.
1. Για το Δημοτικό σχολείο τον εκάστοτε  Δ/ντή/Δ/ντρια
2. Για το Νηπιαγωγείο τον εκάστοτε  Δ/ντή/Δ/ντριά του
3. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
 Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Κέριγκα Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Ζωγράφου.
2. Για τον Πολιτιστικό σύλλογο τον εκάστοτε Πρόεδρό του.
3. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο Αθλητικού συλλόγου.
ΣΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Κιοσσέ Βασίλειο, Πρόεδρο Κοινότητας Ν. Ποτείδαιας.
2. Για το ΚΑΠΗ την κ.Πάπουλα Ειρήνη, Πρόεδρο επιτροπής του ΚΑΠΗ.
3. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε δ/ντές, δ/ντριες τους
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
Ζ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
1. Για το Κοινοτικό  κατάστημα- ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ) τον κ.Σαφλιάκη Βασίλειο, Πρόεδρο κοινότητας Πορταριάς.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Σουνά Γεώργιο, Πρόεδρο επιτροπής ΚΑΠΗ Πορταριάς.
3. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε  διευθυντές, δ/ντριες τους.
4. Για το Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ν.Προποντίδας{Πορταριά}τον εκάστοτε Δντη-τρια
5. Για το Ειδικό  Δημοτικό σχολείο Δήμου Ν.Προποντίδας (Πορταριά) τον εκάστοτε Δ/ντη-τρια
6. Για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Προποντίδας τον εκάστοτε Δ/ντη-τρια
7. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
8. Για το Σύλλογο γυναικών Πορταριάς τον/την εκάστοτε Πρόεδρο.
H. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα, τον κ. Τράκα  Παναγιώτη, Πρόεδρο Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Τράκα Παναγιώτη, Πρόεδρο Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα.
3. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
4. Για την Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου τον εκάστοτε Πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου.
Θ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΦΛΟΓΗΤΩΝ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Ιωαννίδη Άγγελο, Πρόεδρο Κοινότητας Φλογητών.
2. Για το ΚΑΠΗ τον  κ. Ιωαννίδη Άγγελο, Πρόεδρο Κοινότητας Φλογητών.
3. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε διευθυντές, δ/ντριες τους.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Για τις υπηρεσίες του Δημοτικού καταστήματος Ν. Καλλικράτειας τον κ. Μπoμπότα Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Κοινότητας.
2. Για το ΚΑΠΗ Ν. Καλλικράτειας τον κ. Μπομπότα Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Κοινότητας.
3. Για το Β΄ΚΑΠΗ Ν. Καλλικράτειας τον κ. Νικηφορίδη Γεννάδιο.
4. Για τον Βρεφονηπιακό σταθμό  τον εκάστοτε Δ/ντή/ντρια.
5. Για το ΚΕΠ Ν.Καλλικράτειας τον κ.Χατζηαλέξη Δημήτριο Αντιδήμαρχο.
6. Για το ΚΗΦΗ Ν. Καλλικράτειας (κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων) την κ.Μηκέ Χριστίνα Πρόεδρο  κοινωφελούς επιχείρησης.
7. Για το ΚΔΑΠ Ν. Καλλικράτειας (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) τον εκάστοτε  διευθυντή/δ/ντρια.
8. Για το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ (κέντρο  δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ) Ν. Καλλικράτειας τον εκάστοτε διευθυντή/ντρια.
9. Για τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης τους εκάστοτε  διευθυντές, δ/ντριες τους.
10. Για τα σχολεία Β/θμιας Εκπαδευσης τους  εκάστοτε δ/ντές, διευθύντριες τους.
Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ.
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα- Δημοτικό θέατρο Λακκώματος τον κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, Πρόεδρο κοινότητας Λακκώματος.
2. Για το ΚΑΠΗ τον  κ. Τσακίρη Γεώργιο, Πρόεδρο επιτροπής ΚΑΠΗ Λακκώματος.
3. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
4. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε δ/ντές, δ/ντριες τους.
5. Για την αίθουσα πολεμικών τεχνών (καράτε) τον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο.
Γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ.Περπερή Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Αγ.Παύλου.
2. Για το ΚΑΠΗ Αγ. Παύλου τον κ.Περπερή Γεώργιο, Πρόεδρο Κοινότητας Αγ.Παύλου.
3. Για το Κλειστό Γυμναστήριο τον κ. Χατζηαλέξη Δημήτριο Αντιδήμαρχο.
4. Για το κτίριο Αντιδημαρχίας καθ/τας(αμαξοστάσιο) τον κ.Τσομπανάκη Κων/νο Αντιδήμαρχο.
5. Για το Νηπιαγωγείο τον εκάστοτε Δ/ντή/ Δ/ντρια.
6. Για το Κοινοτικό κατάστημα Ν. Ηράκλειας- ΚΑΠΗ Ν.Ηράκλειας τον κ.Περπερή Γεώργιο, Πρόεδρο κοινότητας Αγίου Παύλου.
Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΣΙΛΑΤΩΝ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Σταύρου Αναστάσιο, Πρόεδρο της Κοινότητας Ν.Σιλάτων.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ.Σταύρου  Αναστάσιο, Πρόεδρο Κοινότητας Ν. Σιλάτων.
3. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τους εκάστοτε δ/ντές-δ/ντριες.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
5. Για το Παλαιό Δημοτικό σχολείο Σωζόπολης την κ. Ψαθά Αργυρώ τοπικό σύμβουλο κοινότητας Ν.Σιλάτων.
6. Για το Παλαιό Δημοτικό σχολείο Ροδόκηπου τον κ. Σταύρου Αναστάσιο, Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Σιλάτων.
Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΓΩΝΙΑΣ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα ο κ. Χαρένη Μιλτιάδη, Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Γωνιάς.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ.Χαρένη  Μιλτιάδη, Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Γωνιάς.
3. Για το Κλειστό Γυμναστηριο τον κ.Χαρένη Μιλτιάδη, Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Γωνιάς.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ.
1. Για τις υπηρεσίες του Δημοτικού καταστήματος Ν. Τρίγλιας τον κ. Ευσταθίου Στυλιανό, Πρόεδρο Κοινότητας Ν. Τρίγλιας.
2. Για τις υπόλοιπες Δημοτικές εγκαταστάσεις (κλειστό γυμναστήριο -πολιτιστικό κέντρο) τον κ. Καραπανταζή Ιωάννη Αντιδήμαρχο Ν. Τρίγλιας.
3. Για τις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς επιχείρησης την κ. Μηκέ Χριστίνα, Πρόεδρο της Κοινωφελούς επιχείρησης.
4. Για τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης τους εκάστοτε Διευθυντές, Δ/ντριες τους
5. Για τα Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης τους εκάστοτε διευθυντές, Δ/ντριες τους.
6. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Ευσταθίου Στυλιανό, Πρόεδρο Κοινότητας Ν.Τρίγλιας.
    7. Για το ΚΔΑΠ (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης) Ν.Τρίγλιας τον εκάστοτε Δ/ντή-Δ/ντρια.
    8. Για τον Παιδικό σταθμό Ν. Τρίγλιας τον εκάστοτε Δ/ντη, Δ/ντρια.
    9. Για το Δημοτικό στάδιο Ν. Τρίγλιας τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα την κ.Τσιρίμπαση Θεοδώρα, Πρόεδρο Κοινότητας Ελαιοχωρίων.
2. Για το ΚΑΠΗ την κ.Λεμονή Χριστίνα.
3. Για το Νηπιαγωγείο τον εκάστοτε  διευθυντή/δ/ντρια.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
  
 Γ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΗΣ
1. Για το Κοινοτικό  κατάστημα τον κ. Μπαλαμπάνη Απόστολο, Πρόεδρο της Κοινότητας.
2. Για το ΚΑΠΗ την κ. Μήλιου Κωνσταντίνα
3. Για την Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου” Παναγιώτης Τσέλιος” την κ. Κεχαγιά Μαρία.
4.   Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο Αθλητικού συλλόγου.
 Δ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ
1.  Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Τσαγανό Κων/νο, Πρόεδρο Κοινότητας Ν. Πλαγίων.
2.  Για το ΚΑΠΗ τον κ. Μουτσάκη Βασίλειο.
3. Για το Δημοτικό σχολείο-Νηπιαγωγείο τον εκάστοτε  Διευθυντή /Δ/ντρια.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ. Κιλήτσο Παναγιώτη, Πρόεδρο Κοινότητας.
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ.Κιλήτσο  Παναγιώτη, τον Πρόεδρο Κοινότητας.
3. Για την Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου, τον/την εκάστοτε Πρόεδρο .
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε Πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
ΣΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
1. Για το Κοινοτικό κατάστημα τον κ.Χαντζαρίδη Εμμανουήλ ,Πρόεδρο Κοινότητας
2. Για το ΚΑΠΗ τον κ. Χαντζαρίδη  Εμμανουήλ, Πρόεδρο κοινότητας Πετραλώνων.
3. Για το Νηπιαγωγείο τον εκάστοτε διευθυντή/Δ/ντρια.
4. Για το Δημοτικό στάδιο τον εκάστοτε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου.
Παραβάσεις   που αφορούν  στο  κάπνισμα.
Δημόσιοι χώροι εργασίας, χώροι αναμονής δημοσίων υπηρεσιών:  100 ευρώ πρόστιμο για τον καπνιστή- 500 Ευρώ πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης – Προϊστάμενο. 
Σε κάθε περίπτωση επανάληψης  της παρούσας  παράβασης-υποτροπής διπλασιάζεται  αμέσως το επιβληθέν πρόστιμο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: