Έρχονται τρεις μεγάλες πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα

Ειδικότερα θα πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις από την εξόφληση της ενιαίας\ ενίσχυσης της εξισωτικής αποζημίωσης αλλά και της έκτακτης ενίσχυσης για το ελαιόλαδο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να ξεκινήσει τις πληρωμές με την ενιαία ενίσχυση και την εξόφληση της στους παραγωγούς που έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ.

Μαζί θα πληρωθεί και το πρασίνισμα ενώ θα πληρωθούν ολόκληρη την επιδότηση όσοι δεν την έλαβαν με την προκαταβολή λόγω του ορίου των 250 ευρώ και με την εξόφληση την υπερκαλύπτουν.

Μεταξύ 20 και 23 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

η έκτακτη ενίσχυση για τους παραγωγούς ελαιόλαδου.

Η εξισωτική αποζημίωση για το 2020 θα καταβληθεί παρανομές

Χριστουγέννων με το ποσό να φτάνει τα 250 εκατ ευρω.

Το συνολικό ποσό των 800 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να πιστωθεί

στους λογαριασμούς των Ελλήνων αγροτών το αμέσως επόμενο χρονικό

διάστημα και μέχρι τα τέλη του έτους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί

που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, όσο και τις επιδοτήσεις

που λαμβάνουν κατά κανόνα κάθε χρόνο αυτή την εποχή και αφορά την προκαταβολή της πληρωμής των

αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται τα βιολογικά, η απονιτροποίηση,

οι αυτόχθονες φυλές ζώων και το «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης

καθώς και την καταβολή του λεγόμενου «πρασινίσματος».

Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η πληρωμή των αλιέων – ιδιοκτητών

μηχανότρατας, γρι γρι, σκαφών που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη και σκαφών παράκτιας

αλιείας που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού.

Το ποσό ενίσχυσης

που θα λάβουν οι Έλληνες αλιείς από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020

αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου και σε ορισμένες κατηγορίες φτάνει

και τα 24.000 ευρώ ανά αλιέα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου τοποθετείται και η έναρξη πληρωμής των

υπολοίπων της βασικής ενίσχυσης και του «πρασινίσματος» συνολικού

ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Απάντηση