Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 334/28.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ.2 της Π.Ν.Π. 64/14.03.2020/τ.Α΄ και του άρθρου τριακοστού εβδόμου, παρ.1 της Π.Ν.Π.68/20.03.2020/τ.Α΄, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020, συνολικού αριθμού εικοσιτριών (23) ατόμων.

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση
Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: