Έλλειψη εργατικών χεριών στη Χαλκιδική- Τι ορίζει η συλλογική σύμβαση

Αρκετά μεγάλο είναι το ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών στις ξενοδοχειακές και όλες τις τουριστικές μονάδες του νομού Χαλκιδικής, καθώς δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να καλύψουν όλα τις νέες κενές θέσεις για τη νέα σεζόν.

Οι εργοδότες είναι προς αναζήτηση εργατικού προσωπικού για την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ δίνεται και ένα κίνητρο για τους εργαζόμενους με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που προβλέπει την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και την ενσωμάτωση στον μισθό των εργαζομένων των αντίστοιχων επιδομάτων.

Η σύμβαση προβλέπει κατώτατο μισθό από 835 μέχρι 911 ευρώ, χωρισμένη σε τέσσερις κλίμακες ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Για τις μικρές τουριστικές μονάδες ο κατώτατος μισθός είναι από 780 ευρώ μέχρι και 825 ευρώ.

Απάντηση